Význam kvalifikací a kompetencí v dalším vzdělávání